Revolution på den ekonomiska spelplanen

PSD2Den europeiska spelplanen har nyligen genomgått en revolutionerande förändring. Vid årskiftet började EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2) att gälla, vilket innebär stora förändringar på den ekonomiska marknaden i Europa. Med anledning av PSD2 trädde en ny svensk betaltjänstlag i kraft, så sent som den 1 maj i år. Hur kan detta komma att revolutionera den ekonomiska spelplanen i Europa, och hur kommer detta gynna dig som privatperson?

Bakgrunden

Fram tills väldigt nyligen har bankerna haft fullt monopol på sina kunders uppgifter. Det har inneburit att inga tredjepartsleverantörer kunnat inhämta information från bankerna. I förlängningen har detta hindrat ett flertal ekonomiappar från att kunna erbjuda utökade tjänster, som till exempel att göra transaktioner direkt i dessa applikationer.

Europeiska kommissionen har haft som mål med det uppdaterade direktivet att främja innovationen inom sektorn, samt att öka säkerheten och stärka konsumentskyddet. I och med detta har nu mycket förbättrats för dig som kund. Du behöver dock inte göra något för att ta del av dessa förändringar, men det är väl värt att läsa på lite om hur dina villkor förändrats.

Förändringarna

PSD2 innebär omfattande förändringar, både för privatpersoner och företag. Dessa har nu alltså sedan månadsskiftet trätt i kraft. Utöver de ökade möjligheterna för innovation på marknaden så innebär direktivet i korta drag följande för dig som kund:

  • Avgifter för kortbetalningar förses med en begränsning. Detta innebär att direktivet reglerar hur mycket banken får debitera dig för kortbetalningar.
  • Skyddet mot bedrägerier förbättras. För dig som konsument kommer det nu vara enklare att skydda dig mot bedrägerier, samt att möjligheterna till upprättelse vid bedrägerier förbättras avsevärt.
  • Identitetskontrollerna stärks. PSD2 innebär att det ställs högre krav på identitetskontrollerna som rör finansiella tjänster online.
  • Självrisken vid obehöriga transaktioner sänks. Om du råkar ut för obehöriga transaktionerså har det tidigare funnits en självrisk på 1 200 kronor. Denna har nu sänkts till 400 kronor.
  • Reklamationer görs till banken. Om du gjort en felaktig betalning eller råkat ut för obehöriga transaktioner så skall detta nu reklameras direkt till banken. Detta oavsett om reklamationen uppstått i samband med betalningsinitieringstjänst hos en tredjepartsaktör.

Innovationen gynnas

Tidigare har tredjepartsaktörer begränsats i sin innovation för exempelvis ekonomiappar, då de inte haft möjlighet att utföra finansiella tjänster åt sina kunder. Nu har alltså spelplanen förändrats radikalt. På rekordtid har flertalet appar tagit ett stort steg framåt och erbjuder nu fantastiska funktioner som fram tills nyligen varit omöjliga på grund av bankernas monopol. Du kan nu använda dig av appar som Tink eller Mina Tjänster för att även betala räkningar och göra överföringar.

Bankerna är nu skyldiga att ha öppna API:er, applikationsprogrammeringsgränssnitt. Det innebär att tredjepartsleverantörer får åtkomst till kundernas konton i olika banker, givetvis förutsatt att du först gett ditt godkännande. Tredjepartsaktörerna använder med andra ord infrastrukturen och informationen hos bankerna för att tillhandahålla sina finansiella tjänster. Detta innebär givetvis att bankerna nu fått utökad konkurrens, från alla aktörer som erbjuder finansiella tjänster.

Säkerheten hos bankerna

De nya säkerhetskraven innebär en stor utmaning för bankerna, såväl ekonomiskt som innovationsmässigt. Bankernas it-kostnader kommer öka markant, då öppna API:er ställer högre krav på säkerheten. Flera banker har också redan inlett samarbete med finansteknologiföretag för att följa med i utvecklingen.

Man beräknar också att bankerna kommer förlora upp till 10% av sina betaltjänster till nya aktörer på marknaden fram till 2020. Detta gör att bankerna prioriterar högt att utveckla sina tjänster och funktioner för att hänga med. I slutänden gynnar det dig som kund, då du är den som kan ha nytta av de nya tjänsterna och funktionerna som erbjuds.

Slutsats

Vinnaren i hela den här revolutionerande förändringen är du som konsument. Banker och tredjepartsaktörer konkurrerar om dig som kund. Utvecklingen hindras inte längre av bankernas monopol, samtidigt som säkerheten bibehålls och i vissa fall förbättras. Vad anser du själv om det nya direktivet? Vad tycker du är positivt eller negativt med den förändrade spelplanen?

Dela den här artikeln

⬅︎ Tillbaka till Nyheter

Kommentera